Kundecases

Fra flaskehals til velsmurt takeaway-maskine

Takeaway-kæden Homemate var udfordret i den daglige håndtering af bestillinger. Deres proces skabte fejl og flaskehalse. FlowAgent trimmede deres workflows og implementerede et system, der effektiviserede ordrestyringen.
Løsning
Ordrestyring
Branche
Mad & Handel
Brugere
10-15
Butikker
3

Introduktion

Homemate, en sund take-away kæde med 5 butikker og et hovedlager, stod over for betydelige udfordringer i deres daglige ordrehåndtering.
FlowAgent havde en løsning, der ikke kun minimerede de manuelle processer men også øgede effektivitet og nøjagtighed i bestillingerne.
Med løsningen blev de fejl og flaskehalse, som den manuelle proces skabte, endegyldigt elimineret.

Primære udfordringer

Takeaway-kæden Homemate var meget udfordret af nogle forældede processer, som gjorde det svært at håndtere bestillinger optimalt.

Manuelle excelbestillinger

Homemates medarbejdere skulle manuelt oprette bestillingslister, og det skabte fejl og forsinkelser i varebeskrivelserne.

Besværlig fakturering

Manglende eller fejlagtige data på bestillingslisterne skabte udfordringer med faktureringen.

Fejlbehæftede butiksbestillinger

Homemates butikker modtog fejlversioner af bestillingslister, hvilket betød, at kunder fik forkerte ordrer.

Forvirrende produktion

Produktionen blev påvirket af fejlbestillinger, som var ekstra ressourcekrævende og ødelagde planlægningen.

FlowAgent løsningen

Vi komponerede en løsning, der var rettet mod at løse Homemates primære udfordringer og optimere hele deres ordrehåndteringsproces.

Automatiseret bestillingsflow

For at undgå flere fejl i bestillinger og sikre en synkronisering af e-conomic systemet, implementerede vi et automatiseret bestillingsflow.

Afstemt produktion

Klarhed om forventede bestillinger til produktionen betød bedre tid til forberedelse og klare forventninger til kommende bestillinger.

Daglige opdateringer

Homemates butikker fik mulighed for at oprette daglige ordrer baseret på de seneste og mest præcise bestillingslister.

Automatisk fakturering

Implementering af et automatiseret fakturerings flow sikrede fejlfri og problemfri faktureringsproces.

Features i Homemate løsningen

Alle løsninger er unikke, her er et udsnit af hvad deres løsning består af.

  • Kundekartotek
  • Ordrestyring
  • Lageroptælling
  • Spildregistrering
  • E-conomic intergration

FlowAgent implementering

Homemate skulle igennem to workshops med FlowAgent. Herefter fulgte trinvise testkørsler, før løsningen var klar og blev implementeret på tværs af alle butikker og hovedlageret i løbet af blot 3 uger.

Behovspræcisering

Homemate kontaktede FlowAgent og gennem en grundig samtale blev deres udfordringer præciseret.

Butiksworkshop

Anden workshop involverede butikkerne og tjente til at afdække deres behov og krav.

Produktionsworkshop

Første workshop involverede produktionen og hovedkontoret for at forstå deres arbejdsgang.

Tidshorisont

Demoen afslørede hvilke forretningsapplikationer det var nødvendigt at udvikle videre på og konfigurere, så de kunne indfri Nærkøbs specifikke behov.

Konklusion

FlowAgent komponerede en løsning, som allerede kort efter implementeringen afslørede en markant forbedring og eliminering af fejl i ordrehåndtering hos Homemate. Systemet blev hurtigt en succes, som har udvidet Homemates brug af FlowAgent til også at inkludere spild og lageroptællinger i en integration med e-conomic.

Trim & tune workflows
flowagent logo