Service vilkår

Tjenesten

Tak, fordi du bruger vores tjeneste (»Tjeneste«). Tjenesten leveres af FlowAgent (»Virksomheden«) med adressen (Marklandsvej 2, 3650 Ølstykke).

Når du bruger vores Tjeneste, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

Brug af vores Tjeneste

Du skal følge alle retningslinjer, der er gjort tilgængelige for dig i Tjenesten.

Du må ikke misbruge vores Tjeneste. Du må f.eks. ikke forstyrre vores Tjeneste eller forsøge at få adgang til den ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vores Tjeneste i henhold til loven.

Vi kan suspendere Tjenesten eller gøre den utilgængelig for dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller retningslinjer, eller hvis vi undersøger en mulig overtrædelse.

Når du bruger vores Tjeneste, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vores Tjeneste eller til det indhold, som du får adgang til. Du må ikke bruge indhold fra vores Tjeneste, medmindre du indhenter tilladelse fra dets ejer, eller hvis det på anden måde er lovligt. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vores Tjeneste. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vores Tjeneste.

Når du bruger vores Tjeneste, accepterer du, at vi må sende dig service meddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger på email. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

Vores Tjeneste er tilgængelige på mobile enheder. Brug ikke sådanne Tjeneste på en måde som distrahere dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerheds lovgivning.

Din konto

Du skal muligvis have en konto for at bruge nogle funktioner i vores Tjeneste. Du kan oprette din konto ved at du acceptere vores servicevilkår og privatlivspolitik.

Beskyt din konto ved at holde din adgangskode hemmelig. Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker på eller via din konto. Undgå at genbruge adgangskoden til din konto på tredjeparts applikationer. Hvis du bliver informeret om uautoriseret brug af din adgangskode eller konto, skal du straks ændre din adgangskode.

Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret

I Tjenesten’s generelle Privatliv Politik beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vores Tjeneste. Når du bruger vores Tjeneste, accepterer du, at Tjenesten må bruge dataene i overensstemmelse med vores privatliv politik.

Hvis du har en konto, kan vi vise dit profilnavn, dit profilbillede og de handlinger, du foretager på Tjenesten eller i tredjeparts applikationer som er tilknyttet din konto (for eksempel anmeldelser og kommentarer du laver) i vores Tjeneste.

I vores privatlivspolitik kan du få flere oplysninger om, hvordan Tjenesten bruger og opbevarer indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vores Tjeneste, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.

Ændringer eller ophør af vores Tjeneste

Vi ændrer og forbedrer hele tiden vores Tjeneste. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner, og vi kan også suspendere eller afbryde Tjenesten fuldstændigt.

Du kan til hver en tid stoppe med at bruge vores Tjeneste, Vi kan til enhver tid også stoppe med at levere denne Tjeneste til dig eller tilføje eller oprette nye begrænsninger for vores Tjeneste.

Vi mener, at dine data tilhører dig, og det er vigtigt for os at opretholde din adgang til disse data. Hvis vi lukker en Tjeneste, giver vi dig et rimeligt forvarsel, hvis dette er muligt inden for rimelighedens grænser, og vi giver dig en chance for at eksportere dine oplysninger fra Tjenesten.

Vores garantier og ansvarsfraskrivelse

Vi udbyder vores Tjeneste med et kommercielt rimeligt niveau af omhyggelighed og kompetence, og vi håber, at du vil få glæde af dem. Der er dog visse ting, som vi ikke kan love om vores Tjeneste.

UDOVER DET, DER UDTRYKKELIGT ER BESKREVET I DISSE VILKÅR ELLER YDERLIGERE VILKÅR, KAN HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER DENNES LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER GIVE SPECIFIKKE LØFTER OM VORES TJENESTEN . VI PÅTAGER OS F.EKS. INGEN FORPLIGTELSER FOR INDHOLDET I VORES TJENESTEN , VORES TJENESTEN SPECIFIKKE FUNKTION ELLER DENNES PÅLIDELIGHED, TILGÆNGELIGHED ELLER EVNE TIL AT OPFYLDE DINE BEHOV. VI UDBYDER TJENESTEN »SOM DEN ER«.

NOGLE JURISDIKTIONER GIVER VISSE GARANTIER SÅSOM STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIFORPLIGTELSER.

Ansvar for vores Tjeneste

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VIRKSOMHEDEN OG DENNES LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER SIG ANSVARET FOR TAB AF FORTJENESTE, INDTJENING ELLER DATA, SAMT ØKONOMISKE TAB OG INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER PØNALE SKADER.

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER VIRKSOMHEDEN OG DENNES LEVERANDØRERS OG DISTRIBUTØRERS ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST KRAV I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR, HERUNDER EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER, BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL OS FOR DIN BRUG AF TJENESTEN (ELLER HVIS VI VÆLGER AT GØRE TJENESTEN TILGÆNGELIGE FOR DIG IGEN).

VIRKSOMHEDEN OG DENNES LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER, SOM IKKE MED RIMELIGHED KAN FORUDSES.

Om disse Vilkår

Vi kan ændre disse vilkår eller yderligere vilkår, som gælder for en Tjeneste. Dette kan f.eks. være for at afspejle ændringer i loven eller vores Tjeneste. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på denne side. Du kan finde meddelelser om ændringer af yderligere vilkår i den pågældende Tjeneste. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en Tjeneste eller ændringer, der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en Tjeneste, skal du stoppe brugen af Tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem Virksomheden og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder (såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

Ændret den 07-05-2024