Kundecases

Fra dræbende excel-kaos til livgivende enkelhed

Butikskæden Nærkøb A/S kæmpede en daglig kamp med at håndtere deres kunder via flere forskellige systemer. FlowAgent implementerede en CRM-løsning, der gav medarbejderne friere hænder og øgede kundetilfredsheden.
Fra dræbende excel-kaos til livgivende enkelhed
Løsning
Salg og service
Branche
Mad & Handel
Brugere
5-10
Butikker
682

Introduktion

Butikskæden Nærkøb A/S, Danmarks største convenience- og detailkæde, valgte FlowAgent til at supportere deres butikker.

FlowAgent havde en løsning, der kunne forbedre arbejdet for sælgerne i marken ved at effektivisere samarbejdet med medlemsbutikkerne og styrke den daglige drift.
Løsningen samlede alle aktiviteret i et nyt system, som gjorde det langt lettere at håndtere både butikker og kunder.

Nærkøb Butik express

Primære udfordringer

Butikskæden Nærkøb A/S, Danmarks største detail- og conveniencekæde, var udfordret på flere fronter i forhold til at kunne håndtere deres kunder.

Problematisk systemintegration

Nærkøb anvendte excelark og forskellige IT-systemer. Resultatet var masser af information spredt ud over flere platforme.

Svigtende medlemsservice

Nærkøb havde ingen systemer til at håndtere arbejdsgange, der kunne sikre deres medlemmer den ønskede service.

Utilstrækkelig dataadgang

Nærkøbs medarbejdere havde ikke ensartet adgang til information, hvilket hindrede muligheder for effektivt samarbejde.

Manglende koordinering

Nærkøb savnede komplet overblik over medarbejderaftaler og -aktiviteter. Resultatet var mangelfuld intern koordinering.

FlowAgent løsningen

Vi komponerede en løsning, der var rettet mod at løse Nærkøbs primære udfordringer og tillige optimere hele salgs- og serviceprocessen.

Singular platform

FlowAgent er bygget ud fra et singleplatforms princip. Det betyder, at vi integrerede alle Nærkøbs forretningsbehov i én samlende platform.

Modulære moduler

Nærkøb fik implementeret særskilte moduler for kundehåndtering, kontaktpersoner, opgavestyring, leverandører, kundeaftaler og salgskampagner.

Singular system

Alle Nærkøbs forskellige CRM- og salgssystemer, Excel-ark og kalenderintegrationer blev erstattet af FlowAgents simple system.

Agile arbejdsgange

FlowAgents brug af formularer, knapper, widgets og dashboards sikrer mere agile arbejdsgange og dermed forbedrer medarbejderes performance.

Features i Butikskæden Nærkøb A/S løsningen

Alle løsninger er unikke, her er et udsnit af hvad deres løsning består af.

  • Kundekartotek
  • Salgskampagner
  • Kalender synk.
  • Kundeflow
  • Kundeoprettelse

FlowAgent implementering

Nærkøb fik som alle andre FlowAgent kunder gavn af en iterativ implementeringsproces, hvor deres medarbejdere og kommende brugere af FlowAgent blev involveret i at designe deres nye workflow-løsning.

Behovsforståelse

Første skridt på vores vej mod at kunne komponere den mest optimale løsning var at foretage en dybtgående analyse af butikskæden Nærkøbs unikke behov.

Konfigurationer

Demoen afslørede hvilke forretningsapplikationer det var nødvendigt at udvikle videre på og konfigurere, så de kunne indfri Nærkøbs specifikke behov.

Demotilpasning

Baseret på analysen af Nærkøbs behov udvalgte vi de relevante forretningsapplikationer. Herrefter skabte vi en tilpasset demo, der specifikt adresserede deres forretningsbehov.

Tidshorisont

FlowAgent og Nærkøb kunne i nært samarbejde fuldføre den første fase af implementeringen på blot tre uger.

Konklusion

FlowAgent komponerede en løsning, som med afsæt i teknologi og strategisk indsigt har gjort Nærkøb i stand til at effektivisere driften, forbedre medlemsservice og sikre en mere samlet forretningsstruktur. Vejen er banet for, at butikskæden Nærkøb kan arbejde målrettet med fremtidig vækst og innovation.

Trim & tune workflows
flowagent logo